blog ułatwiający poruszanie się w zawiłym świecie matematyki z wielkim trudem nauczanej przeze mnie
Karmię psa z Szerlokiem
Darmowe Ogłoszenia
Kategorie: Wszystkie | Einstein | Kółko matematyczne | klasa IV | ogólne | rozrywkowe
RSS
wtorek, 23 lutego 2010
Einstein

http://www.cosgan.de/smiliegenerator/ablage/716/266.png


CELE PROJEKTU

  • Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży powiatu lubańskiego oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; ukierunkowanych na rozwój kompetencji ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, technologii informatycznej, nauk matematyczno-przyrodniczych. Wspieranie kompetencji kluczowych w tym przedsiębiorczości.
  • Organizacja doradztwa oraz opieki psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów ze szkół w powiecie lubańskim.
  • Rozbudzanie zainteresowań historią regionu Dolnego Śląska z wykorzystaniem walorów przyrodniczych środowiska naturalnego. » więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1.2


Pierwsze spotkanie organizacyjne zespołu:

"Matematyka"

odbyło się wczoraj - 22 stycznia 2010,

ale jeszcze można się zapisać u:

Pani Haliny M., Pani Katarzyny J., i u mnie.

Zajęcia "Turniej krzyżówkowy"

zaczynamy w MARCU, w sobotę o godzinie 10,

spotykamy się w szkole.

Prosimy przynieść śniadanie i dobry humor,

kończymy o godzinie 13.

środa, 17 lutego 2010
DWUDZIESTOŚCIAN
DWUDZIESTOŚCIAN
Julka i Olka - Kierowniczki budowy dwudziestościanu foremnego :)

wtorek, 16 lutego 2010